';

Sanne Beijerman Coaching Online

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken, zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, (hierna: “Persoonsgegevens”) wanneer gebruik wordt gemaakt van onze website https://www.sannebeijerman.nl (en door link via www.dressageperformance.com (hierna: de “Website”) en bij het verlenen van onze diensten (hierna: de “Diensten”).

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij aan u uit welke Persoonsgegevens we van u verzamelen en voor welke doeleinden we dat doen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 februari 2019.

Uw privacy is voor ons van groot belang

Wij vinden een zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig en in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving verwerkt.

Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens als toestemming verplicht is.
 • De benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat we bij uw bezoek van de Website en in het kader van onze dienstverlening allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of meer informatie wil over wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ons via de contactgegevens die onderaan deze verklaring zijn vermeld.

Contactformulier

Via onze Website kunt u een contactformulier invullen. Hiervoor vragen wij uw voornamen, achternaam en e-mailadres. Hier hebben wij een legitiem belang bij, omdat wij anders geen contact met u kunnen opnemen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Aanschaf van een cursus en uw account

Bij de aanschaf van een cursus verzoeken wij u om aan ons de volgende Persoonsgegevens te verstrekken:

●        Voornamen;

●        Achternaam; en

●        E-mailadres.

Deze gegevens bewaren wij gedurende de tijd dat uw account in gebruik is.

Reviews, beoordelingen en andere van u afkomstige informatie

Nadat u met uw account bent ingelogd, kunt u op verschillende wijzen informatie aanleveren. Zo kunt u bijvoorbeeld cursussen beoordelen en vragen stellen tijdens Q&A’s.

Deze Persoonsgegevens worden verwerkt op grond van uw toestemming. U plaatst deze informatie namelijk zelf.

Nadat een account is opgeheven blijft de door u toegevoegde informatie, zoals beoordelingen en reviews, beschikbaar. Indien deze gegevens Persoonsgegevens bevatten, dan zullen wij deze gegevens op uw verzoek verwijderen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hosten onze webwinkel op een server in eigen beheer. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Strato. Strato verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Strato heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Strato is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Strato. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Strato heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment Service Provider

Bij de aanschaf van een cursus dient u een betaling te verrichten. De betaling verloopt via de betaalmodule van Mollie (https://www.mollie.com). Mollie is een Payment Service Provider (PSP) en verzorgt de betaling tussen ons en PayPal, uw bank of uw creditcard-aanbieder. Uw inlog-, bank- of creditcardgegevens krijgen wij niet te zien. Mollie laat ons alleen weten of de betaling is geslaagd en zij maakt de betaling vervolgens aan ons over. De betaling zal op uw bankafschrift onder de volgende tekst worden getoond: “Mollie”, “Stg Mollie Payments” of “Stichting Mollie Payments”.

Reclame

Wij willen u graag informatie sturen over aanbiedingen en nieuwe Diensten. Dit doen wij per e-mail.

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink.

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze Website

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze Website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw internetbrowser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze Website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze Website gebruiken. Om deze dienst te gebruiken kunnen cookies worden geplaatst. De cookies worden geplaatst door Google Inc. De met het cookie verkregen informatie (zoals ook uw IP-adres) kan door Google worden overgebracht naar servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Wij hebben Google verzocht uw IP-adres te anonimiseren. Dit betekent dat bij het gebruik van Google Analytics uw IP-adres anoniem wordt gemaakt door Google zodra dit technisch gezien mogelijk is in een zo vroeg mogelijk stadium in het collectienetwerk. De IP-anonimiseringsfunctie in Google Analytics stelt de laatste byte van IPv4 IP-adressen van gebruikers en de laatste 80 bits van IPv6-adressen in op nullen in het geheugen, vlak nadat deze naar het Google Analytics-collectienetwerk zijn verzonden. Het volledige IP-adres wordt in dit geval nooit op de harde schijf opgeslagen.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde Persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Van deze partijen is Google gevestigd buiten de EU.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Sanne Beijerman Online Coaching op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website of dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke Persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke Persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze Persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde Persoonsgegevens:
 • intrekken van toestemming: en
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u bij het uitoefenen van deze rechten altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Sanne Beijerman Coaching Online
Machineweg 56
1394 AW Nederhorst Den Berg
06-25032823

onlinecoaching@sannebeijerman.nl

error: Kopiëren is niet toegestaan!