';

Onafhankelijk onderzoek

delimiter image

Onafhankelijk onderzoek naar de effectiviteit van de mentale training van Sanne Beijerman (2013 bij Sanne Beijerman Coaching)

Na ieder individueel traject mentale training wordt de samenwerking met de sporter door Sanne geëvalueerd. Er wordt besproken of aan de verwachtingen van de sporter is voldaan en of de persoonlijke hulpvraag van de sporter is beantwoord.

Ondanks dat deze evaluaties bijna zonder uitzondering positief zijn kun je op basis hiervan nog niet objectief spreken van een effect van de mentale training. Sanne werkt voortdurend aan de verbetering van haar begeleiding en na 10 jaar werkzaam geweest te zijn binnen haar praktijk heeft Sanne daarom in 2013 een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de beleving en de effectiviteit van haar mentale trainingstrajecten.

Enquete

delimiter image

Voormalig dressuuramazone en KNHS-Talent Laurine Brucher heeft dit onderzoek naar het effect van deze mentale training in de hippische sport uitgevoerd in het kader van haar afstudeerproject Toegepaste Psychologie. De opzet is zeer gedegen gedaan.

Bij een random steekproef van ruiters en amazones die in 2012 en 2013 een traject hadden gevolgd en afgerond is een enquête uitgezet. De ruiters en amazones vulden deze enquête anoniem in en retourneerden hem.

Allereerst werd gekeken of er een verschil was in het zelfvertrouwen van de ruiters zoals dat aan het begin van het traject in de intake-analyse gemeten was en het zelfvertrouwen na afloop van het traject. Daarnaast werd gevraagd naar de tevredenheid met het traject, het gebruik van de vaardigheden en het effect op prestaties van de ruiters en amazones.

Bevindingen

delimiter image

De samenvatting van de bevindingen:

De ruiters en amazones scoren na het traject significant hoger op zelfvertrouwen dan voor het traject [n=23].

96% vindt dat zij door de mentale training een antwoord hebben gekregen op de hulpvraag die zij aan het begin hadden.

83% vindt zichzelf ook meer zelfverzekerd geworden in zijn of haar sportbeoefening.

77% blijft ook na een half jaar na de afronding van het traject de mentale vaardigheden gebruiken in wedstrijden en training.

75% geeft aan dat wedstrijdresultaten na de mentale training verbeterd zijn.

Mentale mechanismen in de dressuursport

delimiter image

Sanne Beijerman heeft in 2003 een begin gemaakt met het wetenschappelijk onderzoek naar de specifieke sportpsychologie van de hippische sport. De hoofdvraag van het onderzoek luidde: wat zijn motivatiestructuren binnen de dressuursport die leiden tot goede wedstrijd- en trainingsresultaten en waarin onderscheiden topruiters en amazones zich op dit gebied.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 106 actieve wedstrijdsporters die verdeeld zijn in twee subgroepen:

Basis dressuursporters tot en met Z niveau (n=53)

Dressuursporters op nationaal niveau ZZ-zwaar tot aan Grand-prix of ook gevorderden (n=53).

Uiteindelijke deelname aan het onderzoek strekt zich uit van absolute beginners uit de klasse B, tot leden uit het Olympisch team van Sydney in 2000.

Motivatie & Prestatie

delimiter image

Ruiters en amazones die zich vergelijken met iemand die beter is dan zijzelf en zich richten op het onder de knie krijgen van vaardigheden (leerdoelen in plaats van resultaatdoelen) presteren beter. Onder de groep ruiters met resultaat doelen wordt significant meer spanning en negatieve emotie gevonden.

Ruiters en amazones met een groot zelfvertrouwen richten zich vaak op een positieve manier op het beter presteren dan anderen. Ruiters en amazones die willen voorkomen dat zij minder presteren dan anderen (een defeating ego orientatie) hebben vaak een laag zelfvertrouwen en negatieve gevoelens m.b.t. hun capaciteiten in de dressuursport.

Onderzoek naar talentontwikkeling

delimiter image

In 2014 en 2015 deed Sanne Beijerman in opdracht van de KNHS een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de Talentontwikkeling in het KNHS-Talentenplan.

Een van de opvallende uitkomsten was dat talenten die uiteindelijk de senioren top haalden zich in alle 3 de olympische disciplines (Springen, Dressuur en Eventing) onderscheidden op inzicht in de eigen mentale processen (zelfreflectie), zelfregulatief vermogen, focus op ontwikkeling in plaats van behaalde resultaten en het vermogen tot verandering in perioden van tegenslag.

error: Kopiëren is niet toegestaan!